Alguna vegada t’has preguntat quins són els comercials més actius? I quins arxius són els que més s’utilitzen durant les visites comercials? I quins menys? Si tens una empresa amb força de venda, segur que més d’una vegada t’has fet preguntes com aquestes.

Les estadístiques d’ús de documents comercials són una de les funcionalitats més demanades pels CEO, directors comercials i caps de màrqueting. urCollection, l’app per comercials, incorpora un apartat d’estadístiques molt complet amb el que és possible conèixer:

 • Quins documents s’utilitzen més i quins menys
 • Quins usuaris són els més actius i quins menys
 • Quines accions porten a terme els usuaris amb els arxius
 • On succeeixen tots els moviments que fan els usuaris amb els arxius

Com empresari, a més de compartir arxius de forma instantània, et serà molt útil conèixer si els comercials estan seguint el pla de màrqueting establert o les estratègies comercials que s’han plantejat.

A més, també et permeten saber si un document no s’obre i si s’ha de modificar perquè aporti als comercials el que necessiten en cada moment, oferint-los els millors recursos visuals perquè reforcin el seu discurs a l’hora de vendre.

Les estadístiques d’ús del gestor només estan disponibles per a aquells usuaris que tinguin contractat el Pla Avançat i que accedeixin amb permisos d’administrador. Tota aquesta informació només es pot veure des del panell de control web.

Més sobre les estadístiques de la nostra app per a comercials

Dins del panell d’administració hi ha tres apartats on es poden analitzar estadístiques relacionades amb la distribució d’arxius:

1. Apartat “Resum”

Com el seu nom indica, ‘Resum’ recull aquella informació més rellevant sobre els documents guardats en el gestor documental. Així doncs en aquest apartat trobaràs informació sobre:

 • Top 10 dels documents més visualitzats
 • Top 10 dels usuaris més actius
 • Gràfic de la quantitat total d’obertures dels documents dins el gestor documental
 • Gràfic del temps de visualització total dels arxius
 • Gràfic del temps de visualització parcial dels arxius
 • Gràfic dels usuaris més actius

Amb aquesta informació els administradors de urCollection (CEO, directors comercials i directors de màrqueting) poden extreure conclusions generals de l’ús dels documents.

2. Apartat “Documents”

Dins el menú de l’esquerra a l’apartat ‘Documents’, trobaràs un gràfic i una taula on podràs consultar la següent informació:

 • Llista de documents
 • Les vegades que s’han obert aquests documents
 • El temps de visualització total
 • El temps de visualització mig
 • Els documents més enviats per email
 • Els arxius impresos
 • Els arxius que més s’han obert amb aplicacions externes
 • A quines hores del dia s’obren més arxius
 • A quin lloc geogràfic s’han obert més documents

Com també succeeix amb altres eines d’analítica, a les estadístiques de la nostra app per a comercials, podeu filtrar la informació segons un període de temps concret. En seleccionar un únic document, es mostra informació detallada sobre l’ús d’aquest en particular. A més de tota la informació anterior, també es mostra quants usuaris l’han utilitzat i quina va ser l’última data d’obertura.

2. Apartat “Usuaris”

L’apartat ‘Usuaris’ del menú esquerre de les estadístiques de urCollection dóna accés a la següent informació, en aquest cas referent als usuaris que utilitzen el gestor documental:

 • Llista d’usuaris
 • Quins usuaris han obert més vegades arxius
 • Quins usuaris han visualitzat més un document en temps total
 • Quins usuaris han visualitzat més un document en temps mig
 • Quins usuaris envien més documents
 • Quins usuaris imprimeixen més documents
 • Quins usuaris obren més arxius amb aplicacions externes
 • A quines hores del dia obren més arxius els usuaris
 • Geolocalització dels usuaris que han obert més documents

De la mateixa manera que succeeix amb l’apartat ‘Documents’, en aquesta pantalla també pots seleccionar els filtres segons el període de temps i l’ús dels documents. També es pot consultar a un mapa la geolocalització de l’usuari en el moment d’obrir els documents. Això permet controlar de forma més directa la feina dels comercials durant les seves visites comercials.

Amb totes aquestes funcionalitats l’administrador o administradors de la solució poden tenir en tot moment controlada la gestió de documents, i, sobretot, la forma en què la força comercial està reproduint el discurs de venda, amb quins documents es recolzen i quins són els comercials més actius. Una àmplia informació de la qual es poden extreure conclusions de gran rellevància i prendre les decisions corresponents per a documents i usuaris.