Aquest és el cas de Montibello, una empresa amb més de 50 anys d’experiència dedicada exclusivament a la fabricació i distribució de productes de cosmètica professional a Espanya i Portugal, que ha experimentat un creixement gràcies a les aplicacions mòbils.

Montibello té especial cura dels seus més de 300 treballadors als que protegeix i té cura individualment buscant complaure les seves necessitats. I de les necessitats dels seus més de 100 comercials, a Espanya i Portugal, Montibello va contactar amb urCollection.

Repte Montibello

Quan Montibello va contactar amb urCollection, app especialitzada per equips comercials, necessitava poder distribuir els documents comercials: catàlegs, ofertes i tarifes de forma ràpida i fàcil amb la seva força de venda. Montibello tenia necessitats específiques que amb altres apps de gestió documental com Dropbox no havia pogut cobrir.

1. Evitar la duplicació i pèrdues de documents: tots els comercials podien afegir, modificar i eliminar els continguts

2. Distribuir els catàlegs i documents comercials de forma personalitzada: És a dir, definir quins usuaris accedeixen a quins documents

3. Conèixer quins arxius s’utilitzen més i quins menys per la força de venda durant les visites comercials

Cerca de la millor solució

Després d’una reunió on vam detectar totes les seves necessitats i requeriments, vam veure que la nostra app urCollection, app per comercials, cobria perfectament totes les seves expectatives.

1. urCollection és una app jeràrquica: només els administradors tenen accés al panell d’administració des d’on es gestionen els documents, podent-los afegir, eliminar i modificar

2. urCollection permet crear grups d’usuaris: per distribuir diferents arxius a cada un dels grups. Per què utilitza Montibello els grups? Perquè disposa d’equips comercials que parlen idiomes diferents i vol que cada equip tingui els documents corresponents en el seu idioma, en comptes de tenir-los tots barrejats

3. Amb les estadístiques urCollection: analitza i descobreix quins continguts s’utilitzen més, quins menys i on s’han utilitzat aquests arxius

La implantació de urCollection va ser molt ràpida i senzilla, en un parell de dies els comercials ja tenien l’aplicació disponible als seus dispositius mòbils. També des Montibello es van sol·licitar cursos de formació per alguns dels seus venedors perquè aprofitessin tot el potencial de l’aplicació, i gràcies a aquests amb un parell de setmanes tots ja utilitzaven l’eina al seu màxim esplandor.

La dispersió de documents, la pèrdua de continguts o la disparitat del discurs de vendes són problemes que es resolen amb urCollection. És per això que s’ha convertit en l’aplicació mòbil que cada vegada més equips utilitzen per controlar els seus documents de venda.

Resultats d’ús de l’app urCollection

Des de ja fa més d’un any que Montibello està utilitzant l’app per comercials urCollection i ha pogut comprovar els següents resultats:

  • Tots els arxius es troben actualitzats i tots els comercials porten les últimes versions

  • No es produeixen problemes d’eliminació, pèrdues, duplicats o fugues de continguts

  • Cada un dels equips comercials té els documents en el seu idioma

  • Els productes que més es venen pertanyen als catàlegs més oberts

  • Els comercials que més venen són els que més catàlegs i documents ensenyen, per tant, els que més utilitzen l’app urCollection

  • Els comercials utilitzen més els PDF i els catàlegs en Powerpoint que els vídeos de presentació dels productes

  • Com que els comercials disposen dels mateixos documents s’ha unificat el discurs comercial de l’empresa

  • Els arxius que menys s’utilitzen es modifiquen per oferir als comercials material que cobreixi les seves necessitats

  • Hi ha treballadors que obren els documents fora de l’establiment del client