Un software de vendes és una eina destinada a facilitar les tasques relacionades amb la gestió comercial de la teva empresa. A més poden ajudar-te a millorar les teves tècniques de venda i que siguin més fàcils d’aplicar.

Hi ha eines essencials que es necessiten per vendre més i per portar una bona gestió de l’activitat. Depenent del tipus d’empresa i el tipus de venda que realitzem, necessitarem una classe o una altra.

Tipus de Software de Vendes

Vols saber quins tipus de software de vendes hi ha i què fan? T’ho explico a continuació.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Aquest tipus de Software no és de vendes pròpiament dit, però si de gestió d’empreses. Gestiona comptabilitat, facturació, compres, RRHH, estocs, logística, … És una solució completa per a tota la part de gestió administrativa que una empresa necessita.

CRM (Customer Relationship Management)

Aquest és el software de vendes per excel·lència. És l’eina que gestiona la relació amb els clients, desa les vostres dades, permet realitzar accions comercials, etc. En un CRM podem trobar tot l’històric de les interaccions que han esdevingut amb cada client o lead. Podrem veure el seu estat, interès per una oferta, compres realitzades i les ofertes rebutjades, entre d’altres.

TPV (Terminal al Punt de Venda)

Normalment sol anar associat a un hardware (caixa registradora). És essencial en els comerços amb botiga física que venen al públic general. Gestiona els estocs, la caixa, les comandes de material, … És el programari de vendes per excel·lència per als establiments físics. En alguns restaurants o hotels fins i tot, gestiona les reserves, taules o habitacions disponibles i horaris.

SGA (Software de Gestión de Almacenes)

Es la herramienta cuya función es controlar los stocks, coordinar y optimizar los movimientos de material, así como los procesos propios de la logística y el almacén. No es propiamente un software de ventas, pero es necesario para desarrollar y facilitar el proceso.

Este tipo de software ayuda a los equipos a compartir información y documentos de forma segura y eficiente para facilitar la gestión comercial. Los comerciales tienen acceso a los documentos y catálogos necesarios para desarrollar su función allí donde necesiten.

Marketing Automation

Es un software que pot anar associat a un CRM o formar part d’ell. La seva funció principal és automatitzar les comunicacions amb els clients en funció d’uns paràmetres prèviament establerts. Podrem fins i tot, generar respostes automatitzades en funció de les diferents accions que realitzen els clients.

Software de Vendes: quin és l’adequat

Com hem dit un software de vendes està destinat a millorar i optimitzar les tasques per a les quals va ser creat.

Un cop hem vist els principals tipus que existeixen podrem decidir quina és necessari en el nostre tipus d’empresa. El més adequat serà aquell que s’adapta a la situació pròpia i millora nostres processos.

En un punt de venda, com per exemple, un forn, serà indispensable un TPV i probablement no serà necessari un software de Marketing Automation.

Cada tipus de Software de vendes ens ajudarà a optimitzar les tasques pròpies que gestiona l’eina. D’aquesta manera, els processos seran més ràpids, més efectius i segurs.

Per tant, un software de vendes ens ajudarà en les gestions pròpies del procés comercial. Estalviant temps, diners, optimitzant processos, millorant la comunicació amb els nostres clients, …

Normalment un software de vendes ens ajudés a millorar la nostra productivitat en vendes.

Un software de vendes ens evitarà cometre errors ja que molts dels processos estan automatitzats. A més, algunes d’aquestes eines permeten treballar en mobilitat. El que traslladarà el teu lloc de treball allà on necessitis.

Cal tenir en compte

No només amb la contractació de l’eina aconseguirem els seus beneficis. Caldrà que l’equip s’impliqui en el seu ús per treure el màxim rendiment d’ella.

Una òptima implantació del software a la teva empresa serà essencial per aconseguir tots els beneficis que aquest et pot oferir.

¿Quin tipus de software utilitzes tu a la teva empresa?

Deixa el teu comentari i comparteix si et va semblar interessant!

Software de Ventas - Aspectos que debes tener en cuenta para que sea efectivo