En l’article anterior explicàvem què era un software de vendes i enumeràvem els tipus què existeixen.

En aquest article volem explicar alguna cosa més sobre urCollection, no només com Software de gestió documental, si no de com podem treure-li profit com a eina de màrqueting.

Funcionalitats de urCollection

urCollection és un software de gestió documental que, a més, permet distribuir a l’equip tots els arxius i documents que necessiten per millorar el seu speech comercial.

Funcions com a software de gestió documental

Els documents estan emmagatzemats i es comparteixen de forma segura sempre. Tot l’equip tindrà un discurs actualitzat i d’acord a l’acompliment de les seves funcions. Perquè urCollection permet la creació de grups de treball per distribuir els documents que cada individu necessita en funció del grup al qual pertany.

Funcions com a software per a vendes i màrqueting

Els equips comercials poden accedir fàcilment a la documentació que necessiten per les seves visites comercials.

I, què es pot extreure d’aquestes visites? La nostra aplicació ofereix la informació estadística que genera el seu ús. Informació sobre quins documents es visualitzen més, quins usuaris utilitzen l’aplicació i on, etc.

Aquesta informació ens permet aprendre de les visites comercials. Coneixerem quins arxius i documents s’utilitzen més i, per tant, resulten més atractius o el comercial se sent més còmode treballant amb ells.

També que arxius resulten obsolets o, per exemple, la localització d’on es visualitzen els arxius.

Estratègies comercials

Gràcies a les estadístiques podrem realitzar plans d’acció. Un CRM pot donar-nos informació sobre les vendes realitzades i quins productes venem més.

En aquest cas un programari de vendes i màrqueting que no és un CRM ens aporta la informació que falta. Millorant els arxius que menys es fan servir, potenciant els documents més acceptats.

La informació que obtenim de les estadístiques en urCollection, poden ajudar-nos en les nostres tècniques de venda per fidelitzar clients. Ja que creuant les dades de les vendes obtingudes i les estadístiques, coneixerem quins arxius, i fins i tot què comercials són més efectius.

Punxant sobre de cada localització obtenim la informació que es veu al vídeo i imatge següents.

Demo Gratis

També resultarà útil saber quantes vegades s’ha compartit un arxiu i per quin dels mitjans que permet urCollection.

El nostre programari de vendes i màrqueting permet filtrar per dates, veure la informació concreta d’un document o la d’un usuari.