A l’hora de treballar amb una aplicació d’emmagatzematge al núvol un dels punts més importants és que aquesta sigui compatible amb els nostres tipus de documents. Més encara si l’aplicació, com el cas d’aquest gestor documental, té a veure amb la gestió de documents comercials: com catàlegs, ofertes i tarifes, entre d’altres.

“urCollection està preparada i adaptada per compartir arxius de qualsevol tipologia de document dins dels dispositius mòbils dels comercials”

A continuació detallem tots els formats compatibles amb la nostra app per comercials:

Gestió documental: Tipologies d’arxius

PDF

Ja des de fa anys a l’hora de portar un document a imprimir, les copisteries obliguen als usuaris a portar els arxius amb l’extensió .pdf per assegurar que no es modificarà el contingut intern. Per raons similars, les empreses guarden la majoria dels seus documents en aquesta extensió.

Com a conseqüència, la majoria de gestors documentals permeten convertir els arxius a PDF per assegurar-se que no s’elimina el text i sobretot que no es canvia el disseny que s’ha maquetat. És per això que urCollection també tria com a format predilecte el PDF.

Microsoft Office

urCollection permet obrir tota la suite d’aplicacions de Microsoft Office dins l’aplicació. Ens referim als programes clàssics de Microsoft per desenvolupar les activitats d’escriptura (Word), càlcul (Excel) i presentacions a l’ordinador (Powerpoint). La nostra aplicació de gestió documental accepta tots els documents guardats en tots els formats d’aquesta suite de programes..

iWork

De la mateixa manera que succeeix amb els formats de Microsoft, urCollection també suporta els documents guardats amb els programes desenvolupats per Apple. En aquest cas, i a l’hora de compartir arxius, ens referim als documents iWork de text i escriptura (Pages), de càlcul (Numbers) i de presentacions (Keynote).

Imatge

Les imatges s’han convertit els últims anys en un element molt important pels comercials; ja que permeten mostrar tots els productes de forma visual sense haver de carregar-los físicament. És per això que urCollection permet obrir qualsevol tipologia d’imatge des de dins de l’aplicació. Les extensions més conegudes són: jpg, png, gif, bmp, tiff i targa.

Audio

Tot i que els documents d’àudio són menys comuns durant el procés de venda, per a alguns comercials són igual de necessaris. És per aquest motiu que el gestor documental permet també escoltar arxius d’àudio. Les extensions acceptades per la nostra aplicació d’emmagatzematge al núvol per a empreses són: MP3 i AAC-LC.

Vídeo

Els vídeos són un recurs que s’està utilitzant cada cop més durant els discursos comercials; ja que permet als comercials ensenyar tot el que vol explicar sense oblidar-se de res i connectar visualment amb el client que té davant. urCollection també permet obrir vídeos des de la mateixa aplicació amb les extensions: MOV, MP4, MPV i 3GP.

Extensions de text acceptades

Altres extensions compatibles amb urCollection i que l’aplicació obre sense cap dificultat són: text, CSV i RTF.

Altres tipus de documents

Existeixen molts altres tipus de documents, sobretot de programes que s’utilitzen per treballar en tasques específiques i que no són comuns pels usuaris generals.

Pels treballadors que utilitzen programes especials, amb extensions diferents a les exposades anteriorment, urCollection ofereix l’oportunitat d’obrir els documents des d’altres aplicacions instal·lades dins la tauleta. El que ha de tenir en compte l’administrador quan pugi aquests documents especials és que haurà d’assignar el permís d’obrir amb una app externa als comercials. D’aquesta manera, quan aquests vulguin obrir el document des del dispositiu, podran seleccionar l’app que correspongui amb l’extensió de l’arxiu per veure el seu contingut.