Conformar-se amb la seguretat estàndard que ofereix la xarxa per compartir arxius és un luxe que les empreses ja no es poden permetre. En un entorn laboral cada dia més flexible, en el que els canvis d’ocupació estan a l’ordre del dia, resulta imprescindible comptar amb una eina de gestió documental que protegeixi els documents clau de l’empresa davant de possibles modificacions, pèrdues o, fins i tot, pirateria.

Amb urCollection, l’app per comercials, posem la seguretat i flexibilitat en mans de l’administrador de l’aplicació; garantint una protecció real i efectiva pels documents clau de la teva empresa. urCollection és l’únic software de gestió comercial que permet a les empreses distribuir la documentació entre els seus comercials amb total flexibilitat i protegint els arxius davant la fuga d’informació.

Còpies de seguretat amb el gestor documental

Des de la solució urCollection fem còpies de seguretat de tots els documents de la teva empresa i els guardem a un servidor central, a més també guardem els fitxers a un altre servidor al núvol. D’aquesta manera, aconseguim una doble còpia de seguretat online dels arxius, el que permet una recuperació ràpida en cas de pèrdua.

Al tractar-se d’una solució mòbil, amb una arquitectura de software distribuïda i que aprofita els beneficis del núvol, la protecció i gestió documental no només es realitza a nivell de Backups (còpies de seguretat) sinó també a nivell de xarxa, a nivell de dispositiu i, sobretot, a nivell d’usuari. A continuació t’ho expliquem amb més detall:

Seguretat a nivell de xarxa

Tota la informació entre servidor i aplicació és processada mitjançant el protocol HTTPS, que codifica tota la sessió amb certificat digital o SSL quan s’executa una transferència d’informació per Internet. Així, l’usuari té totes les garanties de que la informació que enviarà mitjançant aquest programa de gestió documental no pot ser interceptada ni utilitzada per tercers, sota cap concepte.

Seguretat a nivell de dispositiu

Els documents es xifren utilitzant la clau d’encriptació del propi operatiu del dispositiu, brindant una protecció absoluta. Si es donés el cas que un comercial perdés la seva tauleta, aquest tipus de protecció impedeix que una altra persona descarregui o extregui els fitxers del dispositiu.

Seguretat a nivell d’usuari

La seguretat dels documents està assegurada perquè les accions que poden fer els treballadors amb els arxius queden definides per l’administrador de l’aplicació; l’únic que pot compartir arxius. Amb aquest sistema de permisos es prevé que els continguts siguin modificats i es protegeixen de pèrdues, eliminació o fuga d’informació.