Internet s’ha convertit imprescindible per les empreses durant els últims anys. No és un caprici: cada vegada més els treballadors necessiten connexió per efectuar les seves tasques diàries. A moltes empreses, estar sense wifi genera més problemes que quedar-se sense electricitat o sense aigua.

No obstant, hi ha professionals que, tot i que també necessiten estar connectats a Internet per fer la seva feina, moltes vegades no disposen de connexió perquè les seves tasques requereixen sortir de l’oficina. Un clar exemple n’és l’equip comercial: quan els venedors van a fer una visita comercial moltes vegades no disposen de connectivitat; encara que necessitin accedir a la informació dels seus clients, accedir a documents o realitzar comandes.

Com ho fan doncs els comercials per treballar quan no tenen connexió a Internet?

Existeixen multitud de solucions per ajudar la venda. Actualment, i cada vegada més, es realitzen aplicacions amb les que el reporting o la distribució de documents pugui funcionar igual estiguis online o offline. En el cas de les comandes, les aplicacions guarden la informació fins que altre cop es té accés a internet i es pot fer una sincronització.

Algunes de les funcionalitats que es poden fer amb aplicacions mòbils bones, tant si es treballa de forma online com offline, són la següents:

  • Fer la visita comercial igual tant si es té connexió com si no

  • Mostrar i presentar catàlegs i documentació actualitzada sense necessitat d’Internet: fullets, presentacions, llistes de preus, vídeos, imatges, etc

  • Controlar els usuaris que accedeixen a l’aplicació

  • Fer comandes des del mateix dispositiu

  • Consultar les rutes comercials

  • Consultar la informació de cada client en qualsevol moment i des de qualsevol lloc

  • Reportar directament sense necessitat d’anar a l’oficina

I la veritat és que treballar sense connexió de forma eficient és un requeriment cada vegada més important per les empreses nacionals. És per això que les empreses d’apps de gestió documental ja han incorporat aquest requisit quan desenvolupen solucions.

Un exemple n’és urCollection, que permet gestionar els catàlegs i la documentació comercial de forma offline. L’experiència ens demostra que la gran majoria de documents es consulten de forma offline, perquè mai saps des d’on hauràs de fer una venda. Sempre és millor no haver de perdre una venda perquè no tens accés a Internet, o per no poder ser àgil a l’hora d’accedir a la informació.

Resumint, és important adoptar la mobilitat tenint molt clar que un dels requeriments més importants és el fet de poder accedir a la informació de forma remota sense necessitat d’estar connectat. És per això, que a l’hora de definir com volem treballar, i amb quines eines, és important saber quina és la informació rellevant per l’empresa i si hi podrem accedir tant si estem offline o online.