És complicat parlar d’aquest tema sense ser una mica polèmic però també cal ser realista i, inevitablement, no hi ha una segona oportunitat per donar una primera bona impressió. Aquesta afirmació, encara que és fonamental a les vendes, s’aplica en tots els àmbits de la vida. La primera impressió que una persona genera a una altra impacta, comunica i, la majoria dels casos, crea a la nostra ment una idea preconcebuda sobre la persona que tenim davant (idea que a vegades és totalment errònia). Aquí entra en joc la importància de la imatge física, una de les grans protagonistes d’aquesta primera impressió.

De fet, la imatge física (vestimenta, pentinat i olor) influeix a qualsevol tipus de comunicació, però quan ens disposem a comunicar amb un objectiu molt clar -tancar una venda- la seva importància és encara més important. La nostra imatge és clau per l’opinió que generem a les persones i això implica que al sector de les vendes la imatge física sigui una eina més pel comercial. De fet, es tracta de la manera en què el comercial presenta el seu primer producte: ell mateix.

Afirmem que no es pot establir un patró estàndard de la imatge física que s’ha de presentar a l’hora de vendre ja que això dependrà de molts factors: des del producte que es ven, l’empresa que es representa, fins al client que es va a veure. Tot i això, sí que cal tenir clar que tots i cadascun dels detalls de la nostra imatge física formen part del nostre màrqueting personal i com a conseqüència de la imatge que els clients associen a la marca que representem.

Per tant, és difícil i alhora poc ètic fer aquesta afirmació, però si dones una bona impressió al receptor amb una bona imatge física hauràs obert la primera porta a la venda.

D’imatge física a imatge personal: l’actitud i la comunicació no verbal

No s’ha de confondre la imatge física amb la imatge personal, la primera forma part de la segona, però no ho és tot. La imatge personal es forma tant per la imatge física (aparença) com per l’actitud i la comunicació no verbal.

No obstant, i per sort, per molt bona presència que tinguem, hi ha petits detalls que marcaran la nostra visita comercial i poden determinar l’èxit o el fracàs d’una venda. La nostra actitud davant el comprador és una d’elles i és un punt clau a treballar quan preparem una visita comercial.

Igual d’important que l’actitud trobem la comunicació no verbal. Des d’un somriure massa forçat a unes espatlles caigudes poden fer fracassar la nostra venda, ja que estaran comunicant al nostre interlocutor que alguna cosa en aquella comunicació no va del tot bé.

No hem de deixar de ser nosaltres mateixos

En aquesta combinació de bona imatge física, actitud i comunicació no verbal, és important no confondre la nostra posada en escena amb la necessitat d’enganyar a algú. Mai hem de deixar de ser nosaltres mateixos ni forçar en excés el rol comercial. Vesteix-te adequat al client que vas a veure però sempre al teu gust i amb el que et sentis bé, tingues una bona actitud però no perdis la teva personalitat, sigues educat i curós amb la teva gesticulació però sense obsessionar-te. En definitiva, hem de treure el millor de nosaltres mateixos destacant les nostres millors qualitats i estant tranquils durant les negociacions, això serà clau per tancar més vendes amb èxit.

El mateix passa amb els productes d’una empresa, si el client a primer impacte els rep amb una bona presentació les possibilitats de compra augmentaran notablement. És per això que existeixen eines tecnològiques per presentar els productes d’una manera adequada i atractiva que portin al client potencial a la compra. Com per exemple urCollection, una app per comercials de gestió documental que ajuda a les empreses a presentar els productes de manera elegant, pulcra i interessant perquè els clients potencials tinguin una bona imatge de l’empresa i procedeixin a comprar més ràpidament.