L'equip comercial de Montibello ja utilitza urCollection, l'app per comercials, que els ajuda a gestionar la distribució de catàlegs i documents comercials

Amb més de 50 anys d’experiència, Montibello és una de les empreses més importants dedicada a la fabricació i distribució de productes de cosmètica professional a Espanya i Portugal.

Montibello té especial cura del seu factor humà, amb més de 300 treballadors, el seu director afirma que els coneix a tots i cada un d’ells. Amb aquest afany de protegir i tenir cura dels seus, es busca diàriament poder complir amb les necessitats dels seus empleats.

I precisament de les necessitats dels seus més de 100 comercials, repartits per Espanya i Portugal, Montibello va arribar a urCollection.

Montibello ha vist créixer les vendes i el benefici gràcies a les aplicacions móbils com urCollection, el gestor d'arxius comercials

Montibello

Cas Montibello

Com totes les empreses amb departament comercial, Montibello utilitza arxius per potenciar el discurs de la força de vendes durant les seves visites comercials. Amb urCollection milloren la seva forma de treballar.

urCollection millora la distribució de documents comercials a l'equip de vendes

Repte

Montibello tenia la necessitat de poder distribuir els catàlegs, les ofertes i les tarifes de forma ràpida i fàcil amb el seu equip comercial.

En aquell moment Montibello va trobar Dropbox, una bona eina que li permetia compartir arxius. No obstant, Montibello tenia altres necessitats que Dropbox no podia cobrir.

1. Evitar pèrdues i duplicació del contingut: tots els comercials podien afegir, modificar i eliminar els arxius.

2. Distribuir la documentació de forma personalitzada. És a dir, definir quins usuaris accedeixen a quins documents.

3. Saber quins arxius s’utilitzen més i quins menys durant les visites comercials de l’equip de vendes.

En veure que Dropbox no s’adequava a les necessitats dels seus treballadors, Montibello va decidir posar-se en contacte amb urCollection.

Evita pèrdues i duplicats dels documents comercials amb l'app urCollection

Solució

Després de reunir-nos per analitzar totes les seves necessitats en profunditat, vam veure que l’app urCollection cobria perfectament totes les seves expectatives.

1. urCollection és una solució jeràrquica, només els administradors tenen accés al panell de control des d’on es gestiona tota la documentació, podent afegir, eliminar i modificar els documents.

2. urCollection està preparada per poder crear grups d’usuaris, i així diferenciar quins arxius es distribueixen en cada un dels grups. Per què Montibello necessita els grups? Perquè té equips comercials que parlen diferents idiomes i vol que cada un d’ells tingui els arxius en el seu idioma, en comptes de tenir-los tots barrejats.

3. Les estadístiques de urCollection analitzen i permeten conèixer quins continguts s’utilitzen més, quins menys i on s’han utilitzat aquests documents.

La implantació va ser molt ràpida i senzilla, en un parell de dies ja estava disponible als dispositius dels comercials. A més, Montibello va sol·licitar formació per alguns dels seus treballadors per poder aprofitar tot el potencial de l’app, i en un parell de setmanes tots els comercials ja utilitzaven l’eina al màxim.

La dispersió dels documents, la pèrdua de continguts o la disparitat en el discurs de vendes són problemes que es resolen amb urCollection. És per això que s’ha convertit en l’aplicació mòbil que cada vegada més equips comercials utilitzen per controlar els seus documents de venda.

urCollection permet saber quins documents i catàlegs comercials s'utilitzen més i quins s'utilitzen menys

Resultat

Des de ja fa més d’un any Montibello està utilitzant urCollection i ha pogut comprovar els següents resultats:

  • Tots els documents estan actualitzats i tot els venedors porten les últimes versions
  • No es produeixen problemes de pèrdues, duplicats o fugues d’informació
  • Cada equip comercial té els arxius amb el seu idioma
  • Els productes que més es venen pertanyen als catàlegs més oberts
  • Els comercials que més venen són els que més arxius ensenyen, per tant, els que més utilitzen urCollection
  • Els comercials utilitzen més els PDF i els catàlegs en Powerpoint que els vídeos de presentació de productes
  • Gràcies al fet que els comercials disposen dels mateixos arxius s’ha unificat el discurs comercial de l’empresa
  • Els arxius que menys s’utilitzen es modifiquen per oferir als comercials material que cobreixi les seves necessitats
  • Hi ha treballadors que obren els documents fora de l’establiment del client